تنها راه حل فرار نیروی انسانی از فعالییت‌های تکراری و فوق‌العاده خسته کننده استفاده از ربات‌های جابجا کننده و بسته بندی مواد می‌باشد.

این ربات‌ها به کمک سیستم‌های بینایی و با حداقل هزینه، به حل مشکلات ارگونومی اپراتورها آمده اند