استفاده از بینایی ماشین در آنالیز انواع صلاح به کمک دوربین‌های فوق سریع

پردازش تصویر بخصوص بینایی هوشمند، کاربردهای بسیاری را در علوم نظامی و امنیتی دارند و این کاربرد برای دولت اکثر کشورها بسیار مهم است. به عنوان مثال موشک هدایت شونده خودکاری وجود دارد که می تواند روی  یک ساختمان قفل کند و حتی می تواند به درز بین در و دیوار آن ساختمان که حساس ترین جای ساختمان است به راحتی نفوذ کند. این موشک به صورت اتوماتیک این قسمت را شناسایی کرده و به سمت آن حمله می کند

استفاده از دوربین صدا در سیستم‌های امنیتی

پرنده‌ها

استفاده از بینایی استریو در پرنده‌های بدون سرنشین

ربات‌های سیار

بینایی استریو در ربات‌های انسان نما