مبتکران بینایی صنعت توس  در ارائه سیستم‌های بینایی ماشین در صنایع خودرو، جهت کنترل کیفیت، اندازه گیری و عیب یابی آماده فعالییت و همکاری با صنعتگران این عرصه می‌باشد.