در تولید محصولات غذایی با توجه به حساسیت بهداشتی تولیدات، عمدتاّ از نیروی انسانی جهت کنترل و بازرسی محصولات استفاده می‌شود.

سیستم‌های ماشین بینایی با ورود به این زمینه، جهت کنترل سلامت بسته بندی

کنترل کیفیت و صحت برچسب‌ها و کنترل تارخ محصولات

بازرسی پارامترهای کنترلی بطری‌های نوشیدنی

و…..به یاری تولید کنندگان شتافته‌اند