پایش فرایند صحت عملیات توربین بادی

عیب یابی سازه پره توربین در کمترین زمان و هزینه ممکن

 

مقاله علمی با عنوان: آنالیز مودال پره توربین بادی با استفاده از ماشین بینایی منتشر گردید

آدرس:

S. J. Hosseininia, K. Khalili, S. M. Emam, Modal analysis of wind turbine blade using machine vision,

Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 11, pp. 377-386, 2015 (In Persian)