درجه بندي محصولات، به منظور بالا بردن محبوبیت در بازار و رقابت با بازارهاي جهاني حايز اهميت می‌باشد. با توجه به تاثیر شرایط محیطی روی نیروی انسانی و در نتیجه عدم صحت، دقت و تکرارپذیری آن‌ها در درجه بندی، جهت افزايش صادرات و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی این قبیل محصولات، لزوم مکانيزه کردن سیستم‌های درجه بندی و کنترل آن‌ها قبل از بسته بندی، در کشور احساس مي‌شود. ماشین‌های درجه بندی کاشی سرامیک، با کنترل تمام پارامتر‌های کیفی محصول، گامی موثر در رسیدن به اهداف رقابتی تولید کنندگان می‌باشد.